Produksjonsprosess for kobberfolie i fabrikken

Med høy appell i et bredt spekter av industriprodukter, blir kobber sett på som et svært allsidig materiale.

Kobberfolier produseres ved svært spesifikke produksjonsprosesser i foliefabrikken som inkluderer både varm- og kaldvalsing.

Sammen med aluminium er kobber mye brukt i industriprodukter som et svært allsidig materiale blant ikke-jernholdige metallmaterialer. Spesielt de siste årene har etterspørselen etter kobberfolie økt etter elektroniske produkter, inkludert mobiltelefoner, digitale kameraer og IT-enheter.

Folie fabrikasjon

Tynne kobberfolier produseres enten ved elektroavsetning eller rulling. For elektroavsetning må høykvalitets kobber oppløses i en syre for å produsere en kobberelektrolytt. Denne elektrolyttløsningen pumpes inn i delvis nedsenkede, roterende tromler som er elektrisk ladet. På disse tromlene er det avsatt en tynn kobberfilm. Denne prosessen er også kjent som plating.

I en elektroavsatt kobberproduksjonsprosess avsettes kobberfolien på en roterende trommel av titan fra en kobberløsning hvor den er koblet til en likespenningskilde. Katoden er festet til trommelen og anoden er nedsenket i kobberelektrolyttløsningen. Når et elektrisk felt påføres, avsettes kobber på trommelen mens den roterer i et veldig sakte tempo. Kobberoverflaten på trommelsiden er glatt mens den motsatte siden er ru. Jo langsommere trommelhastighet, jo tykkere blir kobberet og omvendt. Kobberet tiltrekkes og akkumuleres på katodeoverflaten til titantrommelen. Den matte siden og trommelsiden av kobberfolien går gjennom forskjellige behandlingssykluser slik at kobberet kan være egnet for PCB-fremstilling. Behandlingene forbedrer adhesjonen mellom kobber og dielektriske mellomlag under kobberbelagt lamineringsprosess. En annen fordel med behandlingene er å virke som anti-anløpsmidler ved å bremse oksidasjonen av kobber.

3
6
5

Figur 1: Elektrodeponert kobberfremstillingsprosess Figur 2 illustrerer produksjonsprosesser for valsede kobberprodukter. Rulleutstyr er grovt sett delt inn i tre typer; nemlig varmvalseverk, kaldvalseverk og folieverk.

Spoler av tynne folier dannes og gjennomgår etterfølgende kjemisk og mekanisk behandling inntil de formes til sin endelige form. En skjematisk oversikt over rulleprosessen av kobberfolier er gitt i figur 2. En blokk av støpt kobber (omtrentlig dimensjoner: 5mx1mx130mm) varmes opp til 750°C. Deretter varmvalses den reversibelt i flere trinn ned til 1/10 av den opprinnelige tykkelsen. Før første kaldvalsing fjernes skjellene som stammer fra varmebehandlingen ved fresing. I kaldvalseprosessen reduseres tykkelsen til ca. 4 mm og arkene formes til kveiler. Prosessen styres på en slik måte at materialet bare blir lengre og ikke endrer bredden. Siden arkene ikke kan formes lenger i denne tilstanden (materialet har herdet mye) gjennomgår de en varmebehandling og varmes opp til ca. 550°C.


Innleggstid: 13. august 2021